AGANO JIPYA

Utukufu wa Agano Jipya unayagusa maisha ya kila mtu aliyezaliwa mara ya pili. Yesu Kristo alipokufa na kufufuka kutoka kwa wafu, Sheria iliondolewa na tukafanyika watu huru, tunaoishi chini ya neema! Hatufungwi tena na kanuni na sheria kwa kuwa tumeingia katika uhusiano mpya kabisa na Mungu, tukiwezeshwa kuingia moja kwa moja mbele zake na kumtumikia kutoka ndani ya mioyo yetu.

ÉGALEMENT DISPONIBLE